WordPress Archives - Dịch vụ seo
Cho phép User ẩn/hiện mật khẩu trong ô đăng nhập của WordPress

Cho phép User ẩn/hiện mật khẩu trong ô đăng nhập của WordPress

Bạn đã bao giờ nhìn thấy biểu tượng con mắt trong ô mật khẩu đăng nhập của các trang web hay[.....]