Tiêu chí để cải thiện thứ hạng từ khóa mà bạn cần biết - Dịch vụ seo

Tiêu chí để cải thiện thứ hạng từ khóa mà bạn cần biết

Bạn muốn phân tích từ khóa để cải thiện thứ hạng từ khóa nhưng bạn không biết nên làm như thế nào. Hôm nay tôi sẽ chỉ ra các tiêu chí để thực hiện chiến thuật SEO Tốt hơn.

Các tiêu chí bạn cần biết

Số trang chỉ mục

Tầm quan trọng: Bạn cần các công cụ tìm kiếm dảnh chỉ mục càng nhiều trên site của mình càng tốt.

tieu-chi-de-cai-thien-thu-hang-tu-khoa-ma-ban-can-biet

Cách kiểm tra: Hãy sử dụng SEOQuake (http://www.seoquake.com) để xem có bao nhiêu trang được đánh chỉ mục trên Google. So sánh con số nhận được với top 10 trên Google cho từ khóa bạn quan tâm.

Cách xử lý: Nếu bạn phát hiện 10 đối thử cạnh tranh hàng dầu cáo số trang đánh chỉ mục nhiều hơn mình, hãy tạo thêm nhiều trang có nộ dung tối ưu. Nhưng trang này có thẻ là các bài đăng trên blog, bài báo, tài nguyên…

Số lượng trang liên kết đến

Tầm quan trọng: Bạn cần nhiều liên kết từ các site lớn đến các site của mình.

Cách kiểm tra: Hãy sử dụng SEOQuake đê xem có bao nhiêu liên kết đến site của bạn và site của 10 đối thủ hàng đầu

Chất lượng liên kết

Tầm quan trọng : Số lượng liên kết cũng quan trọng, tuy nhiên chất lượng liên kế còn quan trọng hơn. Bạn cần các liên kê từ những site có ảnh hưởng tới site của mình. Công cụ để check là Open Site Explorer (http://www.opensiteexplorer.org).

Cách kiểm tra: hãy sử dụng Open Site Explorer để tìm những site liên kết tới site của bạn và những site đang liên kiế tới site của 10 đối thủ hàng đầu.

Cách xử lý: Nếu tình trạng liên kết của bạn tệ hơn cac đối thủ (ví dụ liên kế của đối thủ đế từ các site có ảnh hưởng, còn liên kết của bạn đến từ các danh mục miễn phí (free directory), kho liên kế (link farm) và nguồn liên kết kém ảnh hưởng khác) thì bạn cần đảo ngược xu hướng này. hãy học từ các đối thủ và bắt chước những điểm hay học đã làm.

Tiêu đề liên kết

Tầm quan trọng: Khi bạn thử xem thứ hạng cho từ khóa “Thiết kế website” thì một liên kết như “các mẫu template thiết kế website của chúng tôi” sẽ có giá trị hơn “Xem thiết kế website click vào đây”. Bạn cần để các từ khóa trong tiêu đề liên kết.

tieu-chi-de-cai-thien-thu-hang-tu-khoa-ma-ban-can-biet1

Cách kiểm tra: Sử dụng Open Site Explorer.

Cách xử lý : Nếu hầu hết các liên kết đến site không chứa từ khóa của bạnh, hãy thực hiện chiến dịch xây dựng liên kết và lấy các liên kết có chuỗi biểu thị chứa nhiều từ khóa. Tuy nhiên, đùng quên rằng các liên kết trong nội bộ site cững rất quan trọng. Bạn có toàn quyền tạo liên kết nội bội giữa các trang trong site của mình, vì vậy hãy sử dụng các từ khóa ở đây một cách thông minh.

PageRank(PR)

Tầm quan trọng: PageRank của bạn càng cao thì liên kết càng cao chất lượng. Điều này giúp các trang liên kết cđược chỉ mục và xếp hạng cao.

Cách kiểm tra: Thanh công cụ SEOQuake có thể giúp đo lường thông tin này cho site của bạn và site của 10 đối thủ hàng đầu.

Cách xử lý : Nếu các đối có PageRank (PR) cao hơn, thì bạn cần tiếp tục tìm kiếm thêm các liên kết. Khi các site bên ngoài liên kết đén site cảu bạn, chúng sẽ chuyển PK tới site của bạn. Bên cạnh đó, hãy theo dõi phân bố PR. Gán thuộc tính no-follow (không theo dõi) cho liên kế trỏ tới các trang bạn không quan tâm như điều khoản sử dụng, chính sách riêng tư …

Tuổi của site

Tầm quan trọng: Site của bạn càng lâu đời thì cơ hôi đứng ở hạng trên càng lớn ( đặc biệt trên Google).

Cách kiểm tra: Thanh công cụ SEOQuake có thể giúp bạn kiểm tra thông tin này.

Cách xử lý: Bạn có thể mua một site lâu đời chứ không thể thay đổi tuổi cho site của mình. Ngay cả khi bạn không thể là gì để cải thiện tuổi của site, thì việc kiểm tra thông tin này cũng rất quan trọng. Nếu 10 site đối thủ hàng đầu trên Google đều trên năm năm tuổi đời, còn site của bạn chỉ mới được một năm tưởi, thì bạn phải nổ lực nhiều ở các khía cạnh SEO khác.

Tầm quan trọng: Bạn cần biết các tiêu dề liên kết đến có được tối ưu cho các từ khóa.

Để tìm kiếm các từ khóa một cách thủ công, hãy nhập chuỗi sau vào mục tìm kiếm của Google.

Cách xử lý: Nếu thứ hạng AllInAnchor cho một từ khóa cụ thể thấp hơn thứ hạng thông thường của bạn cho từ khóa đó, hãy tìm cách đưa các từ khóa vào tiêu đề để liên kết

Tầm quan trọng: Bạn cần biết liêu tiêu đề trang của mình đã được tối ưu đủ chưa. Để tìm kiếm các từ khóa một cách thủ công, Hãy nhập chuỗi sau vào mục tìm kiếm của Google.

Cách xử lý: Nếu thứ hạng AllInTitle cho từ khóa nhất ddingj thập hơn mức thứ hạng thông thường của bạn cho từ khóa đó, Hãy tối ưu tiêu đề trang của bạn và thêm các từ khóa vào đó.

Tầm quan trọng: Bạn cần biết liệu nội dung trang cảu bạn đã được tối ưu đủ chưa. Để tìm kiềm các từ khóa một cách thủ công, hãy nhập chuỗi sau vào mục tìm kiếm của Google.

Cách xử lý: Nếu thứ hạng AllInText cho từ khóa nhất định thấp hơn thứ hạng thông thường của bạn cho từ khóa đó , hãy tối ưu nội dung trang và thêm từ khóa đó vào.

Nội dung trùng lặp

Tầm quan trọng: Nội dung trùng lặp nội bộ có thế giết chết thứ hạng site. Hãy dò tìm và loại bỏ chúng.

Cách kiểm tra: Hãy sử dụng Google Webmaster Tools. Hoặc http://smallseotools.com để kiểm tra mức độ trùng lặp nội dung trong 1000 từ. Các trang khác để kiểm tra online : http://www.copyscape.com, http://www.plagium.com,….

Mức độ trùng lặp nội dung của bài viết này thấp (màu đỏ là trùng lặp nội dung)

Cách xử lý : Viết các tiêu đề, thẻ meta description và thẻ meta keyword duy nhất cho tất cả các trang.

Các vấn đề kiến trúc website

Tầm quan trọng: Bạn cần đảm bảo website của mình được xây dựng sao cho các công cụ tìm kiếm có thể dễ dàng thăm dò thông tin.

Cách kiểm tra: Sử dụng SEO Browser ( htttp://www.seobrowser.com ) để xem site của bạn theo cách thức của các công cụ tìm kiếm. Hãy đảm bảo các công cụ tìm kiếm có thể thăm dò và lần theo các liên kết.

Kiến trúc website của web.pavietnam.vn

Các vấn đề tranh dành từ khóa

Tầm quan trọng: khi nhiều trang trên site của bạn cùng tranh giành từ khóa các thứ hạng có thể bị ảnh hưởng. Thay vì tranh giành hãy tập trung mọi hoạt động tối ưu trên một trang.

Cách kiểm tra: Thực hiệt trên tìm kiếm Google. Đánh vào thanh tìm kiếm site:

Google sẽ cho biết những trang nào trên site của bạn phù hợp nhất cho một từ khóa nhất định và sẽ phân loại chúng theo mức độ phù hợp.

Cách xử lý: Nếu bạn ca nhiều trang cùng được tối ưu cho một từ khóa, hãy lấy một trang trong số đó ra và tạo liê kết tới trang này từ tất cả các trang khác, với từ khóa được đư vào tiêu đề liên kết.

Điểm số tối ưu site

Tầm quan trọng: một trong những các tốt nhất để đạt thứ hạng cao là tham khảo 10 site hiện đang đạt thứ hạng cao nhất. Hãy tìm ra các khuôn mẫu chung và sao chép chúng.

Cách kiểm tra: Mặc dù việc này có thẻ thực hiện một cách thủ công, tuy nhiên sẽ hiêu quả hơn nếu sử dụng công cụ. Công cụ IBP – Internet Business Promoter (http://www.ibusinesspromter.com) khuyến khích nên dùng. Hoặc bạn có thể sự dụng các trang online như Woorank.com, seositecheckup.com,…

Nguồn tổng hợp