Tiếp thị tự động xu hướng trong Marketting hiện nay - Dịch vụ seo

Tiếp thị tự động xu hướng trong Marketting hiện nay

Bạn hiểu thế nào về tiếp thị tự động

Là một phần của Tiếp thị Tự động (Tiếp thị Automation), Zoho CRM cung cấp OneQuản lý chiến dịch, Two Tiếp thị qua Email và Three Tạo các Chào hàng từ các nguồn khác nhau (như mẫu Web-to-Lead, nhập dữ liệu chào hàng hay các nguồn khác), đặc biệt hữu ích cho việc hợp nhất tổ chức các hoạt động bán hàng và tiếp thị trong Doanh nghiệp.

Cùng với Chức năng Quản lý Chiến dịch quản lý có sẵn trong Zoho CRM, bạn có thể lập các kế hoạch có hiệu quả cho chi phí tiếp thị, bằng cách đó có thể cải tiến chất lượng của quá trình Tạo các chào hàng. Ngoài ra việc tích hơp của chức năng Quản lý chiến dịch với Chào hàng và Cơ hội giúp cho Doanh nghiệp của bạn đo lường việc thực hiện các chiến dịch và tính hiệu quả của nó.

tiep-thi-tu-dong-xu-huong-trong-marketting-hien-nay

Những hình thức tiếp thị tự động hiện nay Automation

Quản lý chiến dịch

Campaign DetailsLập kế hoạch cho các hoạt động Tiếp thị và phát triển chiến dịch bằng cách chỉ ra các vấn đề chính cần thực hiện để đạt được mục tiêu

Định nghĩa các chỉ số thành công và đo lường tính hiệu quả của chiến dịch (Giá trị Trả lại của Đầu tư – ROI) bằng cách liên kết trực tiếp (link) đến các Chào hàng và Tiềm năng
Theo dõi và Kiểm soát tất cả các yêu cầu khách hàng có liên quan trực tiếp đến các chiến dịch
Theo dõi và Kiểm soát bộ phận bán hàng có liên quan trực tiếp đến các chiến dịch

Tạo các chào hàng

Web-to-Lead FormTrực tiếp nhập dữ liệu các Chào hàng từ trang web của bạn bằng cách sử dụng mẫu Web-to-lead
Cài đặt cá nhân hóa e-mail trả lời tự động các thông tin dựa trên các yêu cầu khách hàng
Chấp thuận các Chào hàng từ trang Web công ty và gán đến người bán hàng trong Doanh nghiệp
Tuỳ biến mẫu Web-to-lead cho mỗi quy trình chào hàng của từng Doanh nghiệp
Nhập các Chào hàng từ các nguồn bên ngoài như tải về từ các trang Web, các chương trình hội chợ, hội thảo, thư tín trực tiếp, và các thể loại khác chiến dịch khác nhau.
Đánh giá các Chào hàng cho các giai đoạn tiếp theo dựa trên thông tin lấy được trong chi tiết Chào hàng.

Tiếp thị qua Email

Email Template Quản lý danh sách thư tín dựa trên dữ liệu hiện tại, liên quan đến các Chào hàng, Tài khoản và Liên hệ
Tạo ra các mẫu email dạng HTML từ hệ thống Zoho CRM cho chiến dịch Tiếp thị qua Email hàng loạt
Thiết lập quy trình e-mail opt-out phù hợp với các Quy định CAN-SPAM sử dụng mẫu

Nguồn tổng hợp