Thuật ngữ Negative Match Là Gì? - Dịch vụ seo

Thuật ngữ Negative Match Là Gì?

Negative match là gì?

Thuật ngữ Negative Match là để ám chỉ phương thức lựa chọn trong quá trình quảng cáo Google AdWord, đó là kết hợp phủ định từ khoá. Khi kết hợp lựa chọn này thì kết quả hiển thị của bạn sẽ không xuất hiện bất kỳ tìm kiếm nào chứa cụm từ đó.

Với Negative Match, bạn có thể loại bỏ những cụm từ tìm kiếm mà bạn không muốn quảng cáo Adwords của mình hiển thị.

Thuật ngữ Negative match là gì?

thuat-ngu-negative-matchVí dụ Website của bạn về SEO, bạn chọn từ khóa “Kiến thức SEO” vậy nếu người tìm kiếm “Kiến thức SEO onpage” thì quảng cáo của bạn vẫn hiển thị như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều về danh tiếng của Website. Sử dụng Negative Match bằng cách thêm dấu trừ (-) đằng trước từ khóa bạn muốn loại bỏ, ở ví dụ này là “- Onpage”.

Nguồn tổng hợp