Sử dụng Linkedin cho doanh nghiệp - Dịch vụ seo

Sử dụng Linkedin cho doanh nghiệp

Mạng xã hội Linkedin với gần 200 triệu người sử dụng, chủ yếu là các doanh nghiệp và người quản lý. Cung cấp cho người dùng dạng: Profile và Page cho doanh nghiệp

Linkedin cung cấp nền tảng miễn phí và mất phí cho doanh nghiệp trong việc ứng dụng Linkedin là 1 kênh marketing.

linkedin-network

Linkedin Group

Cộng đồng các nhóm chung một sở thích, nhóm kinh doanh, nhóm đam mê một lĩnh vực, nhóm về xuất khẩu, cùng nhau chia sẻ kiến thức, thông tin mua bán, tìm kiếm đối tác, chia sẻ kinh nghiệm.

Linkedin Answers

Cho phép đặt ra các câu hỏi tương tác với khách hang, nhìn thấy các câu hỏi và câu trả lời được đưa ra trong câu hỏi đó

Linkedin Application: cung cấp các ứng dụng tương tác với mạng xã hội, tích hợp blog

Linkedin page, Linkedin Ads: ứng dụng mất phí, hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập page trên linkedin, và quảng cáo trên linkedin

Với những tiện ích, lợi ích từ Linkedin, bạn sẽ làm gì và bổ sung kênh Linkedin marketing vào trong hệ thống marketing online, Internet Marketing như thế nào?

Xin giới thiệu tới các bạn tài liệu: “Sử dựng Linkedin cho Doanh nghiệp”, với mong muốn giúp bạn bổ sung them 1 kênh marketing online hiệu quả, qua đó tăng cường tác dụng trong các kênh marketing online của bạn

Một số tài liệu “Sử dụng Linkedin cho Doanh nghiệp” tham khảo

•1 Thiết lập tài khoản

•2 Xây dựng mạng kếtnối

•3 Linkedin Group

•4 Linkedin Application

•5 Linkedin Page