Phương pháp tối ưu hóa URL - Dịch vụ seo

Phương pháp tối ưu hóa URL

Đây là vấn đề vẫn đang được cộng đồng mạng tranh cãi. Một số SEOer cho rằng domain keyword sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên trong URL chứa từ khóa sẽ có tác động ít nhiều đến khả năng lên top , ngoài ra còn kết hợp với rất nhiều tiêu chí tối ưu hóa khác để đưa thứ hạng website lên top.

Những điều cần biết về phương pháp tối ưu hóa URL

url-la-gi.jpg

URL phải là URL tĩnh, không phải URL động.
Khi gặp 1 URL động, Search Engine sẽ gặp đôi chút khó khăn trong quá trình đọc và hiểu URL đang mô tả điều gì. Điều này sẽ làm Spider tốn thời gian, vì thế chúng ta hãy viết lại đường dẫn thành đường dẩn tĩnh để spider dễ dàng đọc hiểu hơn.
http://zinaki.com/?content=page1-/id=301 http://zinaki.com/seo-onpages/toi-uu-url
Trong 2 URL này, URL nào bạn đọc và có thể hiểu được luôn URL đang mô tả điều gì?

Điều thứ 2 cần phải làm liên quan đến URL đó là redirect 301 domain: www và non-www
Trường hợp sử dụng www
Options +FollowSymLinks RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.domain..com$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [R=301,L]
Ngoài ra còn có cách viết sau có thể áp dụng cho tất cả các host và domain, không phải edit lại :
Options +FollowSymLinks RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.[a-z-]+.[a-z]{2,6} [NC] RewriteCond %{HTTP_HOST} ([a-z-]+.[a-z]{2,6})$ [NC] RewriteRule ^/(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]
Trường hợp không sử dụng www
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^domain.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [R=301,L]
Qua quá trình thảo luận cùng nhiều seoer Việt Nam và theo dõi dòng sự kiện cùng các seoer thế giới, từ khóa trong URL cũng là 1 trong các yếu tố để đẩy website thăng hạng. Tuy nhiên đây là một yếu tố có ảnh hưởng không lớp như Title, Link

                                                                                                                                                                      Theo Zinaki

Nguồn:http://imabe.org.vn