Một số thuật ngữ SEO nên biết - Dịch vụ seo

Một số thuật ngữ SEO nên biết

Những thuật ngữ seo bạn cần biết

1.SEO

Search Engine Optimization – > Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

seo1.jpeg2.SEM

Search Engine Marketing – Tiếp thị qua SE

3.SMM

Social Media Marketing – Tiếp thị mạng xã hội

4. SMO

Social Media Optimization – Tối ưu hóa mạng xã hội

5. Cro

Conversion Rate Optimization – Tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi Được tư vấn CRO sẽ tăng tỷ lệ bắt khách hàng trên website hiệu quả

6. Roi

seo10.jpg
Return of Investment – Tức là mức hoàn vốn khi đầu tư vào SEO

7. Serp

Search Engine Results Page là những trang kết quả được các bộ máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing ..) trả về khi một ai đó thực hiện một truy vấn tới các bộ máy tìm kiếm này.

8. PR

Page Rank hay Ranking là thứ hạng trang. Khi nói đến PageRank người ta thường nghĩ đến ngay Google PageRank. Đó là một hệ thống xếp hạng trang Web của các máy tìm kiếm nhằm sắp xếp thứ tự ưu tiên đường dẫn URL trong trang kết quả tìm kiếm.

9. DA

Domain Authority – Domain authority – Chỉ số tin cậy domain hay độ trust của tên miền

10. Robots.txt

File nằm trong thư mục gốc của Website, chứa những lệnh ảnh huởng đến hoạt động của spider khi nó craw vào website

11. Bot

Là một dạng chương trình tự động, chúng được các cỗ máy tìm kiếm cắt cử tìm kiếm thông tin trên các website và thông tin đó được truyền về máy chủ.
Con bọ tìm kiếm tự động (robot) của các công cụ (cỗ máy) tìm kiếm (GG,Bing,Yh..)

12. Indexing

seo15.jpg
Ðánh (tạo) chỉ mục cho Webpages

13. Crawling

Thu thập – Bot bò trong website, theo các links và craw những gì có thể 14.Ranking : Xếp hạng

15. Onpage seo

Tối uu hóa trang Website, là những thủ thuật SEO trên nội dung trong trang, có thể dễ dàng kiểm soát

16.Inbound link

seo19.jpg

17. Outbound link

18.Internal link

19. Sandbox

“Hộp cát”, là một bộ lọc của SE, website bị cho vô sandbox (thường là website mới mau chóng đạt thứ hạt cao) sẽ “bị” theo dõi một thời gian, giống như bị “ban nick” tạm thời, sau đó SE sẽ quyết định “ban nick” vĩnh viễn hay phục hồi “danh dự” cho website đó.

20. Link bait

“Câu” liên kết, là một thủ thuật giống như trò “câu cá”. Ta viết một bài và public.
Người khác khi đọc nội dung của bài viết này, nếu họ cảm thấy chủ đề thú vị, họ sẽ lấy một số thông tin chính làm đường link quảng cáo cho bài viết tại các trang khác.

21.Hidden text

Thủ thuật nhằm che giấu văn bản trên trang, đánh lạc hướng công cụ tìm kiếm bị, nhằm mục đích làm giàu từ khóa và nội dung trên trang web, những người truy cập sẽ không thấy được những text ẩn ở trên trang web.
Ví dụ: biến đổi văn bản màu trắng trên nền trắng

22.Anchor text

Phần văn bản (text) hiển thị trên liên kết

23.H1, H2… H6

seo26.jpg
Các thẻ tiêu đề H1, H2…H6 (heading) có ích trong việc SEO , nên đặt keywords chính trong những thẻ này.
Các SE xem các heading, àsub-heading, có in đậm rất quan trọng nên ta tận dụng các thẻ từ h1 h6 vào nội dung một cách thích hợp theo thứ tự ưu tiên giảm dần và chèn từ khóa vào nội dung của các thẻ này một cách thích hợp.

24. Duplicate content

Trùng lặp nội dung, với các SE thì tên miền có và ko có www là 2 tên hiện tượng trùngàmiền hoàn toàn riêng biệt, dù chúng có cùng nội dung lặp nội dung, ảnh hưởng xấu đến SEO nếu ko giải quyết tốt.

25. Back link

Giống Inbound link, là những link từ site khác tới site của mình.

26. Marketter

Người làm marketing kể cả online.(Hình ảnh minh họa: Bộ óc suy nghĩ của SEOer )

Nguồn tổng hợp