Google chính thức loại bỏ Content keywords - Dịch vụ seo

Google chính thức loại bỏ Content keywords

Theo một thông báo mới nhất từ Webmaster Central Blog thì Google đã thông báo chính thức việc loại bỏ Content keywords trong Search Console của Webmaster Tools.

google-chinh-thuc-loai-bo-content-keywords

Từ khóa nội dung (Content Keywords) trong Console Search đây là danh sách những từ phổ biến nhất trên trang web (tạm hiểu là từ khóa được lặp lại nhiều lần).

Nguyên văn Google đăng tải như sau:

google-chinh-thuc-loai-bo-content-keywords-1

Theo Thế giới seo