Forum seeding là gì? - Dịch vụ seo

Forum seeding là gì?

Thế nào là forrum seeding?

 Forum seeding là khái niệm để chỉ hình thức truyền thông trên các phương tiện truyền thông online, ví dụ như diễn đàn, mạng xã hội…với mục đích quảng bá sản phẩm, dịch vụ bằng phương thức tạo ra các topic, comment trực tiếp hoặc gián tiếp khéo léo đưa người dùng vào bình luận, đánh giá sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp.

forum-seedding

Forum seeding, hình thức quảng bá thông tin hữu hiệu cho sản phẩm, dịch vụ

Forum seeding đang rất phát triển và phổ biến rộng rãi trên mạng internet, nó được các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng với mục đích truyền thông tin về sản phẩm, dịch vụ tới được sự quan tâm của nhiều khách hàng để tạo ra các yếu tố có lợi cho sản phẩm, dịch vụ, hoặc thương hiệu của doanh nghiệp, cá nhân đó.

Forum seeding ngày nay được sử dụng rất rộng rãi, có xu hướng tạo ra dư luận, thậm chí tạo ra cả scandal để gây sự chú ý của cộng đồng với một ý đồ đã sắp sẵn từ trước.