Bạn hiểu gì về công nghệ AMP – Accelerated Pages Mobile? - Dịch vụ seo

Bạn hiểu gì về công nghệ AMP – Accelerated Pages Mobile?

Công nghệ AMP là gì?

AMP là viết tắt của Accelerated Pages Mobile một dự án hậu thuẫn của Google dự định như là một chuẩn mở cho bất kỳ cho bất kỳ website nào có tốc độ load nhanh trên các thiết bị di động.

google-ra-mat-trang-amp-vao-dau-nam-2016.

Dự án AMP đã được công bố vào ngày 07/10/2015, với sự hỗ trợ của Google, Twitter, WordPress và một số nhà xuất bản cũng như công ty khác.

Những người sử dung AMP, website của họ sẽ load nhanh trong phạm vi của Twitter. Google hứa hẹn rằng sẽ hộ trợ tương tự với kết quả tìm kiếm của mình với một AMP demo mà nó đã hoạt động ở đây, kích hoạt cho những website sử dụng các thiết kế di động.

Hình ảnh về công nghệ AMP – Accelerated Pages Mobile

Nguồn tổng hợp