cách sử dụng robots.txt Archives - Dịch vụ seo
Hướng dẫn cách tạo và sử dụng file robots.txt

Hướng dẫn cách tạo và sử dụng file robots.txt

Hầu hết trang web nào cũng có những thư mục và files không cần đến robot của công cụ tìm[.....]